DARK Tube

Login

Password

Register

KALAKAL (2008) Full Movie

DARKTube.org Extended free video search!

Description

A searing look into the world of flesh trade in a city of sin. Message to all viewers: "Hindi ko po pagmamay-ari ang VIDEO na ito at wala po akong kinalaman sa VIDEOng ito. Nakita ko lamang ito sa youtube at nais kong bigyan niyo ng reaksyon ang pangyayari sa VIDEOng ito." .


Embed this video to your blog

Add your comments

Please login or register to leave comments

Related Videos

Kalakal Trailer youtube.com