DARK Tube

Login

Password

Register

Search results 61-68 of 68 for lao khaen by kub hawj 11 lai soi with the fm khaen

Khaen Master Jonny Olsen plays Lum Sing ลำซิ่ง

If you like this song you can buy the Khaen album featuring many Lao Folk Songs played with three different khaen octaves like a Khaen Orchestra…
youtube.com

Lum Tang Vai ລໍາຕັ່ງຫວາຍ Lao Song Khaen by Jonny Olsen

This is original Lao traditional folk music without any kind of electronic instruments. Khaen with Lum is the real authentic Lao music. This was all…
youtube.com

Latest Lai Soi with Thai style breathing

Lai Soi yog ib Lai Khaen uas nyuaj tshuaj thiab xyaum nyuaj heev, tiamsis yog tshuab tau lawm no mas tshuab tau zoo heev li.
youtube.com

Lai Soi by Kub Hawj 2014

My newest Lai Soi version similar to Pongsapon style.
youtube.com

Super Khaen Lao Man

likes music alot.
youtube.com

Lao khaen by Kub Her "suab blooj xyoob"

Cuas tuaj blawm blooj xyoob nrov tau kho siab li no.
youtube.com

Khaen Master Jonny Olsen จอนนี่เป่าแคน ลายใหญ่

This khaen solo เดี่ยวแคน is only by หมอแคน Jonny Olsen. It features many different patterns of Lai Yai ลายใหญ่. Jonny Olsen is a Khaen Master ฝร…
youtube.com

Lai Yai GM Khaen

It's tuned....sounds really good now.
youtube.com

1 2 3 4